Top Foto   ZUS Ilji Hurníka
 
06.03.2018
Srdečně Vás zveme na koncerty naší školy, které se konají v březnu 2018. Těšit se můžete jako vždy na školní koncerty, třídní večery i velký Jarní koncert v Modlitebně. Přehled všech akcí v příloze. Těšíme se na Vás!
Soubor ke stažení - koncertyvbeznu2018.pdf
19.02.2018

Srdečně Vás zveme na koncert sólistů, který se koná ve čtvrtek 1. března od 18:30 v Atriu na Žižkově. Těšit se můžete na vystoupení vynikajících žáků ze všech hudebních oddělení.

Vstupné dobrovolné.

13.02.2018
Flétnistka Magdaléna Exnerová ze třídy Barbory Duškové a saxofonista Ghenadij Boldurat ze třídy Miroslava Bárty byli přijati ke studiu na Pražskou konzervatoř.
Srdečně gratulujeme žákům i pedagogům!
16.01.2018

Zveme Vás na přijímací zkoušky                                                          

Přijímací zkoušky na rok 2018/2019 se budou konat ve dnech 15. a 16. května od 14:00 do 17:30 v ulici Slezská 21 pro hudební, výtvarný a literárně - dramatický obor, pro taneční obor v ulici Dittrichova 9, Praha 2.

Přijďte k nám všichni, kteří se chcete věnovat

  • v HUDEBNÍM OBORU - hře na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubku, pozoun, harfu, kytaru, basovou kytaru, elektrickou kytaru, akordeon, bicí, sólovému nebo sborovému zpěvu (do přípravného studia jsou přijímány děti ve věku od 5 let, do základního studia od 7 let)
  • ve VÝTVARNÉM OBORU kresbě, malbě, grafickým technikám, modelování, dekorativní tvorbě, akční a objektové tvorbě, dějinám výtvarného umění a digitálnímu zpracování obrazu (pro děti od 5 do 7 let)
  • v TANEČNÍM OBORU taneční průpravě, klasickému, lidovému a modernímu tanci (pro děti od 5 do 7 let)
  • v LITERÁRNĚ - DRAMATICKÉM OBORU hlasové výchově, přednesu, základům dramatické tvorby, sólovému dramatickému projevu, jevištnímu pohybu, práci v dramatickém souboru (pro děti od 6 let)

Jak probíhají přijímací zkoušky:

  • Hudební obor - prověřují se hudební sluch (zpěv lidové písně) a rytmus
  • Výtvarný obor - uchazeči si přinesou 6 - 10 svých libovolných prací
  • Literárně  - dramatický obor - libovolný přednes nebo četba vybraného textu
  • Taneční obor - posuzují se fyzické dispozice, hudební a rytmické cítění

 

 

 

11.01.2018

Kytarový seminář Taťány Klánské

Srdečně Vás zveme na seminář Taťány Klánské, který se koná ve středu 24. ledna 2018, od 9:00-12:00 hodin, v koncertním sále ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2 – Vinohrady. Seminář je pro všechny zájemce zdarma a bude na téma:

„Rozvíjení technických dovedností u žáků ZUŠ, osvojování správných návyků při cvičení a výběr vhodné literatury„

Taťána Klánská pochází z pražské umělecké rodiny, její otec je hudební režisér a skladatel, matka filmová dokumentaristka. Taťána vystudovala hru na klasickou kytaru na Pražské konzervatoři ve třídách pedagogů Jiřího Jirmala a Arnošta Sádlíka. Na začátku osmdesátých let, také i díky svým znalostem francouzštiny, měla třikrát možnost se aktivně účastnit čtyřtýdenních letních kytarových kurzů ve francouzské Nice u významného a mezinárodně uznávaného prof. Alexandra Lagoyi. Na kytarovém festivalu v maďarském Ezstergomu v roce 1983 získala další cenné zkušenosti pod vedením H. Käppela, K. Kotsiolise, R. Aussela a I. Suzukiho.

Mezi lety 1989 až 1999 se kromě výchovy svých dvou synů věnovala literární činnosti – její fejetony se objevovaly v Lidových novinách v rubrice Poslední slovo, spolupracovala se stanicí Vltava ČRo 3 na přípravě pořadů pro děti a mládež a jako kytaristka účinkovala v divadle Viola, např. v představení Smích a písně Montmartru. Poté se naplno vrátila k pedagogické i koncertní činnosti, od roku 2003 vyučuje hru na kytaru na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy a od září 2015 i v ZUŠ Říčany. Její žáci získávají často nejvyšší ocenění na kytarových soutěžích.

Na jaře 2014 byla jmenována krajskou metodičkou, pravidelně zasedá v porotách kytarových soutěží. Již několik let se zaměřuje na metodiku výuky předškolních dětí. V červnu 2013 se představila na kytarovém festivalu OpenGuitar s přednáškou o výuce nejmenších žáků a od té doby je zvána na přednášky o metodice a psychologii výuky hry na kytaru. Od roku 2012 je také výkonnou ředitelkou hudebních kurzů Setkání s hudbou v Soběslavi. V roce 2010 založila celostátní soutěž ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clásica.

Případné dotazy můžete napsat na mail: kloub (at) zusihurnika.cz  

 

04.01.2018
Srdečně Vás zveme na koncerty v lednu!

Soubor ke stažení - koncertyvlednu2018.pdf
15.12.2017
Zveme zájemce na kytarový seminář Petra Saidla, který se koná v úterý 19. 12. 2017, od 9:00-12:00 hodin, v koncertním sále ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2 – Vinohrady, díky grantu Magistrátu HMP je seminář zdarma. 
 
Úterý 19. prosince 2017
Seminář Petra Saidla pro pedagogy i žáky pražských ZUŠ věnovaný aktuálním tématům klasické kytary (technika hry na kytaru, tvoření tónu, problematika nehtů ...). 
 
Součástí semináře Petra Saidla bude práce se studenty Táni Klánské z Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy, kteří budou hrát tyto skladby:
Nela Malíková (sekunda Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy):
John Dowland: Can she excuse my wrongs
Johann Kaspar Mertz: Mamma mia cara
Lukáš Zubko (sexta Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy):
Johann Kaspar Mertz: Elegie
 
PETR SAIDL studoval na Konzervatoři v Pardubicích u Stanislava Juřici a na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru u prof. Rolanda Zimmera, prof. Jürgena Rosta a prof. Moniky Rostové. Aktivně se účastnil mistrovských kurzů (G. Crosskey, J. W. Duarte, H. Käppel, C. Cotsiolis, W. Lendle…). Je držitelem řady ocenění z národních a mezinárodních soutěží. V roce 1990 byl zařazen na prémiovou listinu Českého hudebního fondu. V r. 1993 zahájil svoji pedagogickou činnost na pardubické konzervatoři, kde od r. 2007 vede kytarové oddělení. Jeho studenti obsazují čelní příčky v národních i mezinárodních kytarových soutěžích (180 cen, 68 prvních cen). Od r. 2016 působí také na AMU v Praze. Spolupracuje s hudebními nakladatelstvími, je pravidelně zván do porot kytarových soutěží, na kytarové festivaly, konzervatoře a hudební university. V roce 2010 se stal členem „D´Addario family". Jako sólista i člen různých komorních seskupení, nejčastěji s houslistou Bohuslavem Matouškem, violistou Milanem Řehákem, a také jako člen kytarového kvarteta "Guitar4mation", koncertoval v mnoha evropských zemích. Řada rozhlasových a televizních snímků vznikla ve spolupráci s  ORF, ARD, BR1, ČT a ČR. Natočil dvě sólová CD, další CD s violistou M. Řehákem a tři CD s kytarovým kvartetem „Guitar4mation". Je uměleckým ředitelem projektu „Kytara Kutná Hora“, který mimo jiné zahrnuje festivaly „Kytarová noc“ a „Mezinárodní kytarové bienále Kutná Hora“ nebo udělování ceny „Mladý kytarista roku“.

06.12.2017
Úterý 12. prosince 2017
Seminář Jana-Matěje Raka pro pedagogy pražských ZUŠ věnovaný tvorbě kytarových doprovodů.

Srdečně zveme všechny zájemce na seminář Jana-M. Raka, který se koná v úterý 12. 12. 2017, od 9:00-12:00 hodin, v koncertním sále ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2 – Vinohrady, díky grantu Magistrátu HMP je seminář zdarma.

Jan - Matěj Rak
Písničkář a kytarista. Vedle vlastní tvorby se věnuje především transkripcím klavírních skladeb Jaroslava Ježka pro sólovou kytaru; rovněž pro kytaru upravuje skladby klasických autorů - B. Smetany, A. Dvořáka či J. S. Bacha. Řadu let hrál v nejrůznějších hudebních skupinách a jako vyhledávaný doprovazeč spolupracoval na nahrávkách řady umělců. Tématem semináře bude tvorba samostatného kytarového doprovodu, a to i pro potřeby a schopnosti žáků nižších ročníků ZUŠ.
 
Případné dotazy mohou zájemci napsat na mail: kloub@zusihurnika.cz  
 
Těšíme se na Vaši návštěvu 

 
30.11.2017
Srdečně Vás zveme na koncerty školy v prosinci!
Soubor ke stažení - koncertyvprosinci.pdf
28.11.2017

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku Jiřího Churáčka, která se koná v sobotu 2. 12. 2017, od 10:00-13:00 hodin, v koncertním sále ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2 – Vinohrady a díky grantu Magistrátu HMP je zdarma.

 

Elementární principy instrumentálního kontrapunktu na základě rozboru Triové sonáty č. 3 Jana Dismase Zelenky (www odkaz)

Připomenutí základních kompozičních principů harmonické polyfonie na základě rozboru Triové sonáty č. 3 Jana Dismase Zelenky je návodem, jak uchopit obecné kompoziční metody barokní harmonicko-melodické (vertikálně-horizontální) polyfonie. Zjišťujeme, že jde vcelku o nepříliš složitou kombinaci pravidel, která sama o sobě - pokud jsou respektována - vedou k hudebně přesvědčivému vyznění skladby. Protože tyto principy jsou nedělitelnou součástí barokní invence, slouží jejich pochopení k výraznému prohloubení posluchačského zážitku z tohoto typu hudby.

 

Hudební skladatel a pedagog Jiří Churáček (*1960) se narodil v Prachaticích. Po absolutoriu oboru fagot na Pražské konzervatoři pokračoval ve studiu oboru skladba na Akademii múzických umění v Praze u Jiřího Dvořáčka a Ctirada Kohoutka. V září 1989 nastoupil po úspěšném konkurzu jako učitel hudebně-teoretických předmětů na Pražskou konzervatoř, o rok později zde začal vyučovat také skladbu. Současně učil teoretické předměty také na Konzervatoři Jaroslava Ježka. V letech 2000–2013 vyučoval na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Od září 2013 učí opět v Praze na Konzervatoři Jaroslava Ježka a od r. 2014 současně na Konzervatoři Jana Deyla.

Od r. 1991 vydává Jiří Churáček hudební publikace a hudební nosiče ve vlastním nakladatelství. V roce 2008 založil novodobé Literátské bratrstvo, se kterým se snaží udržovat a znovuoživovat historické kulturní hodnoty ve společnosti. V kompoziční práci dominuje hudba vokální, zejména pak hudba duchovní a liturgická: Stabat mater pro velký sbor a cappella, duchovní kantáta Lamentationes Jeremiae, Parabolae Salomonis pro ženský sbor a řada mší – Veni, Domine, Beatus vir, qui timet Dominum, Hodie Christus natus est, Exaudi, Domine, vocem meam, Cantate Domino canticum (re)novum. Z další tvorby lze zmínit např. dětské (dívčí) sbory (Jaro si dalo inzerát, Odešlý milý, Jaborové husličky, Jaké oči má vítr?, Měl jsem já píščelku, O lásce a svatbě aj.), z instrumentální tvorby např. I. symfonii, Sonatinu pro trubku aklavír (1989), Okamžiky pro flétnu a klavír podle obrazů Jana Cihly, Pláč pro hoboj a orchestr, Koncert pro fagot a orchestr aj.

 

< Novější | Starší >
 
Novinky:
06.03.2018
Srdečně Vás zveme na koncerty naší školy, které se konají v březnu 2018. Těšit se můžete jako vždy na školní koncerty, třídní večery i velký Jarní koncert v Modlitebně. Přehled vše...
Více >
 
19.02.2018
Srdečně Vás zveme na koncert sólistů, který se koná ve čtvrtek 1. března od 18:30 v Atriu na Žižkově. Těšit se můžete na vystoupení vynikajících žáků ze všech hudebních oddělení...
Více >
 
13.02.2018
Flétnistka Magdaléna Exnerová ze třídy Barbory Duškové a saxofonista Ghenadij Boldurat ze třídy Miroslava Bárty byli přijati ke studiu na Pražskou konzervatoř. Srdečně gra...
Více >
 
Copyright © 2008 - 2018 ZUŠ Ilji Hurníka