Top Foto   ZUS Ilji Hurníka
 
16.01.2018

Zveme Vás na přijímací zkoušky                                                          

Přijímací zkoušky na rok 2018/2019 se budou konat ve dnech 15. a 16. května od 14:00 do 17:30 v ulici Slezská 21 pro hudební, výtvarný a literárně - dramatický obor, pro taneční obor v ulici Dittrichova 9, Praha 2.

Přijďte k nám všichni, kteří se chcete věnovat

  • v HUDEBNÍM OBORU - hře na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubku, pozoun, harfu, kytaru, basovou kytaru, elektrickou kytaru, akordeon, elektronické klávesy, bicí, sólovému nebo sborovému zpěvu (do přípravného studia jsou přijímány děti ve věku od 5 let, do základního studia od 7 let)
  • ve VÝTVARNÉM OBORU kresbě, malbě, grafickým technikám, modelování, dekorativní tvorbě, akční a objektové tvorbě, dějinám výtvarného umění a digitálnímu zpracování obrazu (pro děti od 5 do 7 let)
  • v TANEČNÍM OBORU taneční průpravě, klasickému, lidovému a modernímu tanci (pro děti od 5 do 7 let)
  • v LITERÁRNĚ - DRAMATICKÉM OBORU hlasové výchově, přednesu, základům dramatické tvorby, sólovému dramatickému projevu, jevištnímu pohybu, práci v dramatickém souboru (pro děti od 6 let)

Jak probíhají přijímací zkoušky:

  • Hudební obor - prověřují se hudební sluch (zpěv lidové písně) a rytmus
  • Výtvarný obor - uchazeči si přinesou 6 - 10 svých libovolných prací
  • Literárně  - dramatický obor - libovolný přednes nebo četba vybraného textu
  • Taneční obor - posuzují se fyzické dispozice, hudební a rytmické cítění

 

 

 

11.01.2018

Kytarový seminář Taťány Klánské

Srdečně Vás zveme na seminář Taťány Klánské, který se koná ve středu 24. ledna 2018, od 9:00-12:00 hodin, v koncertním sále ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2 – Vinohrady. Seminář je pro všechny zájemce zdarma a bude na téma:

„Rozvíjení technických dovedností u žáků ZUŠ, osvojování správných návyků při cvičení a výběr vhodné literatury„

Taťána Klánská pochází z pražské umělecké rodiny, její otec je hudební režisér a skladatel, matka filmová dokumentaristka. Taťána vystudovala hru na klasickou kytaru na Pražské konzervatoři ve třídách pedagogů Jiřího Jirmala a Arnošta Sádlíka. Na začátku osmdesátých let, také i díky svým znalostem francouzštiny, měla třikrát možnost se aktivně účastnit čtyřtýdenních letních kytarových kurzů ve francouzské Nice u významného a mezinárodně uznávaného prof. Alexandra Lagoyi. Na kytarovém festivalu v maďarském Ezstergomu v roce 1983 získala další cenné zkušenosti pod vedením H. Käppela, K. Kotsiolise, R. Aussela a I. Suzukiho.

Mezi lety 1989 až 1999 se kromě výchovy svých dvou synů věnovala literární činnosti – její fejetony se objevovaly v Lidových novinách v rubrice Poslední slovo, spolupracovala se stanicí Vltava ČRo 3 na přípravě pořadů pro děti a mládež a jako kytaristka účinkovala v divadle Viola, např. v představení Smích a písně Montmartru. Poté se naplno vrátila k pedagogické i koncertní činnosti, od roku 2003 vyučuje hru na kytaru na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy a od září 2015 i v ZUŠ Říčany. Její žáci získávají často nejvyšší ocenění na kytarových soutěžích.

Na jaře 2014 byla jmenována krajskou metodičkou, pravidelně zasedá v porotách kytarových soutěží. Již několik let se zaměřuje na metodiku výuky předškolních dětí. V červnu 2013 se představila na kytarovém festivalu OpenGuitar s přednáškou o výuce nejmenších žáků a od té doby je zvána na přednášky o metodice a psychologii výuky hry na kytaru. Od roku 2012 je také výkonnou ředitelkou hudebních kurzů Setkání s hudbou v Soběslavi. V roce 2010 založila celostátní soutěž ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clásica.

Případné dotazy můžete napsat na mail: kloub (at) zusihurnika.cz  

 

04.01.2018
Srdečně Vás zveme na koncerty v lednu!

Soubor ke stažení - koncertyvlednu2018.pdf
15.12.2017
Zveme zájemce na kytarový seminář Petra Saidla, který se koná v úterý 19. 12. 2017, od 9:00-12:00 hodin, v koncertním sále ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2 – Vinohrady, díky grantu Magistrátu HMP je seminář zdarma. 
 
Úterý 19. prosince 2017
Seminář Petra Saidla pro pedagogy i žáky pražských ZUŠ věnovaný aktuálním tématům klasické kytary (technika hry na kytaru, tvoření tónu, problematika nehtů ...). 
 
Součástí semináře Petra Saidla bude práce se studenty Táni Klánské z Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy, kteří budou hrát tyto skladby:
Nela Malíková (sekunda Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy):
John Dowland: Can she excuse my wrongs
Johann Kaspar Mertz: Mamma mia cara
Lukáš Zubko (sexta Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy):
Johann Kaspar Mertz: Elegie
 
PETR SAIDL studoval na Konzervatoři v Pardubicích u Stanislava Juřici a na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru u prof. Rolanda Zimmera, prof. Jürgena Rosta a prof. Moniky Rostové. Aktivně se účastnil mistrovských kurzů (G. Crosskey, J. W. Duarte, H. Käppel, C. Cotsiolis, W. Lendle…). Je držitelem řady ocenění z národních a mezinárodních soutěží. V roce 1990 byl zařazen na prémiovou listinu Českého hudebního fondu. V r. 1993 zahájil svoji pedagogickou činnost na pardubické konzervatoři, kde od r. 2007 vede kytarové oddělení. Jeho studenti obsazují čelní příčky v národních i mezinárodních kytarových soutěžích (180 cen, 68 prvních cen). Od r. 2016 působí také na AMU v Praze. Spolupracuje s hudebními nakladatelstvími, je pravidelně zván do porot kytarových soutěží, na kytarové festivaly, konzervatoře a hudební university. V roce 2010 se stal členem „D´Addario family". Jako sólista i člen různých komorních seskupení, nejčastěji s houslistou Bohuslavem Matouškem, violistou Milanem Řehákem, a také jako člen kytarového kvarteta "Guitar4mation", koncertoval v mnoha evropských zemích. Řada rozhlasových a televizních snímků vznikla ve spolupráci s  ORF, ARD, BR1, ČT a ČR. Natočil dvě sólová CD, další CD s violistou M. Řehákem a tři CD s kytarovým kvartetem „Guitar4mation". Je uměleckým ředitelem projektu „Kytara Kutná Hora“, který mimo jiné zahrnuje festivaly „Kytarová noc“ a „Mezinárodní kytarové bienále Kutná Hora“ nebo udělování ceny „Mladý kytarista roku“.

06.12.2017
Úterý 12. prosince 2017
Seminář Jana-Matěje Raka pro pedagogy pražských ZUŠ věnovaný tvorbě kytarových doprovodů.

Srdečně zveme všechny zájemce na seminář Jana-M. Raka, který se koná v úterý 12. 12. 2017, od 9:00-12:00 hodin, v koncertním sále ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2 – Vinohrady, díky grantu Magistrátu HMP je seminář zdarma.

Jan - Matěj Rak
Písničkář a kytarista. Vedle vlastní tvorby se věnuje především transkripcím klavírních skladeb Jaroslava Ježka pro sólovou kytaru; rovněž pro kytaru upravuje skladby klasických autorů - B. Smetany, A. Dvořáka či J. S. Bacha. Řadu let hrál v nejrůznějších hudebních skupinách a jako vyhledávaný doprovazeč spolupracoval na nahrávkách řady umělců. Tématem semináře bude tvorba samostatného kytarového doprovodu, a to i pro potřeby a schopnosti žáků nižších ročníků ZUŠ.
 
Případné dotazy mohou zájemci napsat na mail: kloub@zusihurnika.cz  
 
Těšíme se na Vaši návštěvu 

 
30.11.2017
Srdečně Vás zveme na koncerty školy v prosinci!
Soubor ke stažení - koncertyvprosinci.pdf
28.11.2017

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku Jiřího Churáčka, která se koná v sobotu 2. 12. 2017, od 10:00-13:00 hodin, v koncertním sále ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2 – Vinohrady a díky grantu Magistrátu HMP je zdarma.

 

Elementární principy instrumentálního kontrapunktu na základě rozboru Triové sonáty č. 3 Jana Dismase Zelenky (www odkaz)

Připomenutí základních kompozičních principů harmonické polyfonie na základě rozboru Triové sonáty č. 3 Jana Dismase Zelenky je návodem, jak uchopit obecné kompoziční metody barokní harmonicko-melodické (vertikálně-horizontální) polyfonie. Zjišťujeme, že jde vcelku o nepříliš složitou kombinaci pravidel, která sama o sobě - pokud jsou respektována - vedou k hudebně přesvědčivému vyznění skladby. Protože tyto principy jsou nedělitelnou součástí barokní invence, slouží jejich pochopení k výraznému prohloubení posluchačského zážitku z tohoto typu hudby.

 

Hudební skladatel a pedagog Jiří Churáček (*1960) se narodil v Prachaticích. Po absolutoriu oboru fagot na Pražské konzervatoři pokračoval ve studiu oboru skladba na Akademii múzických umění v Praze u Jiřího Dvořáčka a Ctirada Kohoutka. V září 1989 nastoupil po úspěšném konkurzu jako učitel hudebně-teoretických předmětů na Pražskou konzervatoř, o rok později zde začal vyučovat také skladbu. Současně učil teoretické předměty také na Konzervatoři Jaroslava Ježka. V letech 2000–2013 vyučoval na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Od září 2013 učí opět v Praze na Konzervatoři Jaroslava Ježka a od r. 2014 současně na Konzervatoři Jana Deyla.

Od r. 1991 vydává Jiří Churáček hudební publikace a hudební nosiče ve vlastním nakladatelství. V roce 2008 založil novodobé Literátské bratrstvo, se kterým se snaží udržovat a znovuoživovat historické kulturní hodnoty ve společnosti. V kompoziční práci dominuje hudba vokální, zejména pak hudba duchovní a liturgická: Stabat mater pro velký sbor a cappella, duchovní kantáta Lamentationes Jeremiae, Parabolae Salomonis pro ženský sbor a řada mší – Veni, Domine, Beatus vir, qui timet Dominum, Hodie Christus natus est, Exaudi, Domine, vocem meam, Cantate Domino canticum (re)novum. Z další tvorby lze zmínit např. dětské (dívčí) sbory (Jaro si dalo inzerát, Odešlý milý, Jaborové husličky, Jaké oči má vítr?, Měl jsem já píščelku, O lásce a svatbě aj.), z instrumentální tvorby např. I. symfonii, Sonatinu pro trubku aklavír (1989), Okamžiky pro flétnu a klavír podle obrazů Jana Cihly, Pláč pro hoboj a orchestr, Koncert pro fagot a orchestr aj.

 

07.11.2017

Zveme Vás na koncerty v listopadu 2017                  

9.11.2017 v 18:00 2. koncert žáků

21.11.2017 v 18:00 Smyčcový večer

28.11.2017 v 18:00 3. koncert žáků

30.11.2017 v 18:30 třídní večer žáků P. Senić

 

 

06.10.2017

Zveme Vás na koncerty v říjnu 2017                  

19.10.2017 v 18:00     Koncert žáků za ZUŠ J. Albrechta Bratislava

24.10.2017 v 18:00     1. koncert žáků

26.09.2017
V pátek 29. září probíhá vyučování beze změny.
< Novější | Starší >
 
Novinky:
16.01.2018
Zveme Vás na přijímací zkoušky                                                           Přijímací zkoušky na rok 2018/2019 se budou konat ve dnech 15. a 16. května...
Více >
 
11.01.2018
...
Více >
 
04.01.2018
Srdečně Vás zveme na koncerty v lednu!...
Více >
 
Copyright © 2008 - 2018 ZUŠ Ilji Hurníka